Nederlandse bevolking tegen sleepwet

Het lijkt erop dat bij het referendum over de Wiv, de Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten, meer mensen tegen hebben gestemd dan voor. Dat zou betekenen dat de regering de invoering van de wet opnieuw moet bekijken. Nederlandse bevolking tegen sleepwet!

Inmiddels is 90,2 procent van de stemmen geteld en 48,8 procent van de kiezers heeft tegen gestemd, terwijl 47,3 procent van de kiezers voor de wet heeft gestemd, meldt RTL Nieuws. De rest van de stemmen is blanco en daarbij hebben mensen dus geen keuze gemaakt. Uit Amsterdam en diverse andere gemeenten is nog geen uitslag binnen. De Kiesraad stelt de uitslag van het referendum pas over een week definitief vast. Peilingen vooraf wezen erop dat een meerderheid voor de wet zou stemmen.

De kiesdrempel van dertig procent is ruim gehaald, waarschijnlijk doordat het referendum in veel plaatsen tegelijk plaatsvond met de gemeenteraadsverkiezingen. Omdat het gaat om een raadgevend referendum, kan het kabinet ervoor kiezen om de wet wel in te voeren. De uitslag verplicht het kabinet er wel toe om de invoering opnieuw in overweging te nemen.

Er kwam een referendum nadat diverse studenten een actie waren begonnen om de benodigde driehonderdduizend handtekeningen op te halen. Dat lukte ruim. Met de nieuwe Wiv krijgen de AIVD en MIVD ruimere bevoegdheden dan nu het geval is. Zo zal het ook mogelijk zijn om op grote schaal af te tappen op de kabel, iets wat nu nog niet mag. Bovendien mogen de diensten bulkdata delen met buitenlandse inlichtingendiensten en mogen diensten iemand hacken die niet het onderwerp van onderzoek is, om bij een doelwit te komen. Daar staat tegenover dat er ook meer toezicht is op de geheime diensten.